DAUGBJERG
 
Bestyrelsen 2020

 FormandCarsten M.L. Christensen,

 Kasserer Ann-Britt Vig Poulsen,

 SekretæMarie Brannet,

Bestyrelsesmedlemmer Ole larsen og Søren Ibsen 
Suppleanter Anne Kirstine Hansen og Anita Hildsgaard Rom

Medlemskort 2019-2020

STØT DAUGBJERG OG OMEGNCS BORGERFORENING
 
Vi arrangerer  Sct,Hans aften, og samarbejder med DIF omkring det årlige cykelløb. Desuden flager vi på flagdage og til særlige lejligheder og står for byens Juletræ og julehygge
 
Borgerfoeningen har skaffet hjertestarter til byen, og afholder udgifter hertil. Desuden har byen også hjerteløber.

Om sommeren arrangerer borgerforeningen petanque på det grønne område ved den nyrenoveret legeplads. Afholder udgifter samt har en arbejdsgruppe der sørger for vedligeholdelse på det grønne område.
.
Og samarbejder med Borgerplangruppen med fornyelse i byen.
 
Vi vil gerne have dig som medlem. Det koster 100 kr for husstand og 50 kr for enlige. Du kan indbetale på konto 9294-295-561-6971. Prisstigning pga forsikringer til hjertestarter og legepladsen.
 
Vi er på vej rundt og sælger medlemskort. Er du ikke hjemme lægger vi en hilsen i postkassen.
 
På forhånd TAK .
 
Bestyrelsen
 

Husstand 100 kr
Enlige 50 kr

Beløbet kan indsættes på konto nummer: 9294-2955616971
Flaget hejses i Daugbjerg i forbindelse med 

 konfirmationer og kalkmineløb

Første søndag i advent tændes juletræet i Postens Have.
Herefter julehygge i samarbejde med Rådet


 Vi er alle genvalgt  til posterne i bestyrelsen efter generalforsamling 2017.
 Ninna er også kontaktperson fra Daugbjerg og omegn i Viborg landsbysammenslutning.

Ninna har lige været til repræsentant skabs møde i Borgerhuset i Viborg, hvor der var ca 20 landsbyer repræsenteret fra Viborg kommune om at udvikle os og ikke afvikle os.

Telegrammer
med Anker Olesens
motiver fra Daugbjerg

Kirken, Daugbjerg Dås, Indgang til Gruberne.
sælges for 10,00kr. pr. stk.hos
Elna Søderberg
Sejbækvej 13
Daugbjerg

Den 30. Juni 2013
Rejsegilde

Flagstangen på Daugbjerg Dås blev igen rejst.
 

Den 21. September 2013
Mosteridag

Traditionen tro stod Jønsson klar til at presse medbragte æbler til dejlig juice.

 
Med stor beklagelse aflyser vi Running dinner den 16. januar grundet Covid situationen.

Med venlig hilsen
Borgerforeningen
Sankt Hans 2021
Tusind, tusind tak for en fantastisk opbakning til vores Skt Hans arrangement. Tak til Terkel for båltalen. Vi må lige huske noget lyd forstærker næste gang
😉
Hvor var det skønt så mange, både børn og voksne, kendte og ukendte ansigter. Vi er meget taknemmelig
Sankt Hans 2020
Kære alle.

På vegne af borgerforeningen for Daugbjerg og omegn skal der lyde en kæmpe tak for opbakningen til årets Sankt Hans fest på stadion.

Tak for at I kom, spiste og drak og snakkede og sang med på sangene. Heksen Gerda fik en tur mod Bloksbjerg på en smuk midsommer aften i byen hvor der skal være plads til alle.

Også hekse, trolde, unge og gamle. Og også stor tak for at støtte op om indsamling til postens have. (PS det er heksen oppe på kosten)Kalk Kaminoen, Søgaard Mose Daugbjerg
Daugbjerg med i arbejde omkring ny vandre-/cykelsti

Borgerforeningen og andre frivillige i Daugbjerg er med i et lokalt samarbejde om at etablere en foreløbligt 25 km vandre-/cykelsti fra Stoholm til Skelhøje, hvorfra der er tilslutning til Hærvejen. Stien har fået "Kalk Kaminoen". 

Der er tale om et samarbejde mellem lokalrår og borgerforeningen i Stoholm, Mønsted, Skelhøje og Sparkær samt attraktionerne Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Grønhøj Kro og Museer. 
Den foreløblig linjeføring, som med tiden kan udvikles og måske blive endnu længere, er
  • Fra Stoholm over Smollerup til Mønsted Kalkgruber.
  • Mønsted Kalkgruber gennem skoven til Daugbjerg og Daugbjerg Kalkgruber
  • Gennem Daugbjerg, forbi Daugbjerg Dås og videre gennem Søgaard Mose til Kongenshus Mindepark
  • Gennem Kongenshus Mindepark ad stier til Grønhøj
  • Fra Grønhøj til Skelhøje, hvor Hærvejen passerer lige forbi. 
Stisystemet er endnu KUN på tegnebrættet, og det vil tage tid, før alt er på plads. Inden lodsejeraftaler, aftaler med kommunen, økonomi (fundraising) med mere er gennemført kan der gå flere år. Til gengæld kan det blive et fantastisk projekt som alle forhåbentllg kan få glæde af. Både vi lokale og besøgende. 

Lige nu arbejdes der på organisering omkring Kalk Kaminoen. 
Det er blandt andet planen at indkalde til stiftende generalforsamling i juni for foreningen "Kalk Kaminoens venner". Mere herom senere. 
Til projekt " Kalk Kamino" er knyttet en kunsulent/ tovholder fra nærdemokrati.dk

På vegne af Daugbjerg Borgerforening m.fl.

Anne Kirstine Hansen,  Daugbjerg


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidder du som mig og tænker Søgaard Mose, hvilken historie har den, så besøg 
https://www.fjendshistorier.dk/historier27.htm
H
ilsen Dorte
Mosetur i Søgård mose onsdag d.26 juni

Vi mødes Søgårdsvej 14 kl 19.00 hvor Terkel Brannet bla.a. fortæller om Daugbjerg manden.
Medbring evt selv kaffekurv,Tirsdag d.7 maj kl 14 starter Petanque igen I Daugbjerg.

Ta selv kaffekurven med vi hygger os i thehuset bagefter tæt ved legepladsen.

Kom frisk

Hilsen Daugbjerg og omegns Borgerforening
Indvielse af legepladsen
 
 
Lørdag d.1/9 blev den nye legeplads indviet på det grønne område ved stadion. Dette til stor glæde for vores lille samfunds børn og dagplejemor.

Stor TAK til bestyrelse og  til frivillige hjælpere
 
Venlig hilsen Daugbjerg og omegns Borgerforening

 
 
 
Kære Daugbjerg borgere
 
Vi har søgt om tilskud til byfornyelse og er bevilget 50000 kr.
 

Tilskud til byfornyelse er til kombipladsen ved legepladsen og petanque banen - det GRØNNE OMRÅDE og det er adskilt fra Sportspladsen og Klubhus og stadion
  
Legepladsudvalg BPG Borgerforeningen og frivillige mødes og  tager fat i det nye år.
 
Legepladsudvalg v.Bente Christensen Borgerplangruppen Ninna Lildal
 
Daugbjerg Borgerforening

 


Kære Daugbjerg Borgere
 
Vi er blevet opfordret til at være med i Viborg Landsbysammenslutning
 
Vi kan på derved få indflydelse på den kommende landdistrikts-politik.
 
Jeg har fået brev/mail derfra da jeg er kontaktperson for Borgerforeningen og Borgerplangruppen i Daugbjerg.
 
Du kan finde os på denne hjemmeside:
http://www.
viborglandsbysammenslutning,dk/

Er der stemning for at vi skal have et fællesmøde inden jul?
Eller drøfte det på fællesmøde i april i forsamlingshuset med 1-2 fra alle foreninger /råd og klubber?

Skal have en repræsentant fra vores landområde med?


Send venligst mail  om det har interesse og hvem du foreslår.
 
Bedste hilsner Ninna Lildal
lildalen@energimail.dk
 
Nyt om hjertestarteren.
Hjertestarteren hænger nu ved motionscenteret Holstebrovej  218.

Informationsmateriale i form af en folder findes 3 følgende steder

Daugbjerg Mekaniker Peter Winkel, i forsamlingshuset og i motionscenteret.

Med venlig hilsen
Borgerforeningen
Hjerterstarter er hermed bevilget
Godt nytår fra Daugbjerg og omegns Borgerforening
 

Meddelelse

Vi er bevilget Hjertestarter fra Dansk Folkehjælp/Tryg Fonden og ”Projekt Førstehjælp i landområder". 
 
Hilsen bestyrelsen i Borgerforeningen
 
 

Borgmester Thorsten Nielsen afslører jubilæumshæftet
70 års jubilæum
Jubilæumskagen
Sammenhold er et must

Se den flotte artikkel fra Fjends folkeblad i anledning af 70 års jubilæum.

Markere linket, dernæst højreklikke og følg linket.


http://fjendsfolkeblad.dk/artikel/vi-skal-være-med-til-skabe-sammenhold#.VeV7AkTcXZB.facebookTrolderuten på Daugbjerg DÅS                                    
 
Trolderuten kommer til Daugbjerg, og indvies af Kirsten Borger fra Skive Turistkontor,  på Daugbjerg Dås søndag d.15/6 kl 14 i forbindelse med Flagdag Valdemars dag.

Der bliver lavet en trolderute med opgaver i børnehøjde rundt om Dåsen.

En træstolpe  med QR kode vil blive sat op,  man kan nu scanne med sin mobiltlf, smartphone eller tablet, og høre en af de gode trolde historie eller sagn fra Dåstrolden.

Ved at gå ind på hjemmesiden Trolderuten.dk,  kan man fra den 15, maj opleve at  troldefamilien har en spændende fortælling om det sted du står.  Der vil være information om  dyr,blomster og planter og det vil være muligt at  læse mere om de mange trolde.

Desuden kan du få henvist,  hvor der er gode vandreture,cykkelture, lejepladser og spisesteder i området langs TROLDERUTEN i Salling og Fjends og Skiveegnen.
 
 

2014
Bestyrelsen i arbejdstøjet
Bestyrelsen har været i arbejdstøjet endnu engang og er klar til at byde velkommen til 
forårsmessen 2013 
søndag den 13. april kl 10-16
2013
Forårsmessen

Tur til Borgen
15-10-12

49 forventningsfulde deltagere steg, tidlig om morgenen den 15.oktober, på bussen i Daugbjerg, Stoholm og Mønsted. Målet var besøg på "Borgen", arrangeret af Daugbjerg Borgerforening i samarbejde med Niels Erik's busser.
Første stop var på rastepladsen ved Lillebæltsbroen (på Fyn), hvor vi, i kølig solskin, fik kaffe og smurte rundstykker, samt en lille gibbernakker.

Klokken 12.20 holdt vi foran den store trappe ved Christiansborg. Vi skulle dog ikke ind ad hoveddøren, men gennem en mindre prangende dør til besøgscentret, hvor vi blev sikkerhedschecket som til en flyrejse. Vi blev modtaget af Karin Gaardsted, og vi gik straks op til Snapstingets gæsterestaurant hvor vi fik en flot anrettet frokost.

Frokost i snapstinget.
Claus Meyer's køkken!
Man kan kun få lov til at spise i snapstingets gæsterestaurant hvis man er blevet inviteret af et folketingsmedlem, (som vi var blevet det af Karin Gaarsted)

Frokost i Snapstinget.
Snapsene var ikke billige men de var STORE

Efter frokosten guidede Karin Gaardsted os rundt i Christiansborgs gange og gemakker, og fortalte meget interessant om at være folketingsmedlem, og de store trapper og vandrehallens og mødesalenes historie. Om mandagen er der ingen møder i folketingssalen, så det gik vi glip af. Men vi så folketingssalen fra kongelogen.

Folketingssalen set fra Kongelogen

Efter besøget på "Borgen" var der 1½ time til fri disposition inden bussen begyndte på hjemturen.
Nogle gik op i byen og kiggede på ting der, mens andre var inde og se Bjørn Nørgaard's gobeliner i de kongelige repræsentationslokaler.
På hjemturen gjorde vi holdt ved Lindved cafeteria nord for Vejle. De fleste af os havde bestilt 3 håndmadder.
Trods regn og fugtig vejr undervejs, så havde vi tørvejr de gange vi var udendørs, så det var en meget vellykket tur. 

Webmaster:dkampbennedsgaard@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net